Oman veneen vuokraaminen muuttui uuden vesiliikennelain seurauksena entistäkin helpommaksi. Enää ei vaadita veneeltä CE -merkintää, sillä katsastuspakko poistui uuden lain myötä. Nyt myös vanhemman veneen voi laittaa vuokralle.

Kipparin vastuuta on kuitenkin korostettu entisestään ja veneellä täytyykin jatkossa olla nimetty päällikkö, joka on vastuussa veneestä ja sen kyydissä olevista henkilöistä.

Vesillä liikkuessa veneen päälliköllä täytyy olla vaadittava osaaminen veneen hallintaan sekä navigointiin ja olla hyvin selvillä veneensä turvavarusteista. Vuokratessa venettä on veneen omistajan hyvä käydä vuokraajalle läpi mistä kaikki varusteet löytyvät. Toinen, tärkeämpi, asia on, että vuokralle laitettavalla veneellä on vakuutus.

Vuokraveneen venevakuutus voimaan ilmoituksella

Vene voi olla listattuna Skipperissä ilman vakuutustakin, mutta ennen ensimmäistä vuokraa täytyy se olla vakuutettu vuokrakäyttöön sopivalla vakuutuksella. Normaali venevakuutus ei yleensä kata vuokrakäytössä tapahtuneita vahinkoja, mutta lähes kaikki vakuutusyhtiöt tarjoavat lisämaksulla laajennuksen vakuutukseen vuokra-ajalle.

Vakuutusta hankkiessa tai vaihtaessa kannattaa huomioida myös mahdolliset bonusturvan menetykset, sekä vakuutuksen ehdot liittyen mahdollisiin petoksiin ja väärinkäytöksiin. Me teemme kaikkemme, jotta näitä ei pääsisi tapahtumaan vaatimalla mm. TUPAS -tunnistautumista vuokraajilta ja pitämällä rahat asiakasvaratilillä kunnes vuokra on päättynyt.

Kannattaakin olla hyvissä ajoin yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön ja selvittää paras ratkaisu oman veneen vakuuttamiseksi vuokrakäyttöön.

Kun venevakuutus on kunnossa veneelle asetetaan omavastuu -summa. Tällä tarkoitamme summaa, joka kattaa vähintään vakuutuksesi omavastuun osuuden, mutta suosittelemme asettamaan summan hieman yli omavastuun. Skipperi ei vaadi vuokraajalta niin sanotun panttimaksun maksua ennen vuokraa vaan vahingon tapahtuessa me maksamme veneen omistajalle maksimissaan tuohon omavastuu summaan asti rahat. Tämän jälkeen me veloitamme summan vuokraajalta. Näin varmistamme, että veneen omistaja saa rahansa mahdollisimman nopeasti eikä hänen tarvitse ruveta laskuttamaan vuokralaista.

Sopiva venevakuutus vuokrakäyttöön

Me suosittelemme veneen omistajille If Täyskaskoa. Sillä vakuutetut, alle 150 000 euron arvoiset, yksityisomistuksessa olevat moottori- ja purjeveneet saavat automaattisesti olla Skipperissä vuokralla ilman lisämaksua eli veneen vuokraaminen ei aiheuta lisäkustannuksia vakuutusmaksuihisi.

If Täyskaskolla saat Skipperi-Turvan, joka sisältää:

  • bonusturvan
  • petosturvan
  • väärinkäytösturvan

Petosturva ja väärinkäytösturva ovat voimassa erityisedellytysten täyttyessä.

Skipperi-Turvan ja vuokra-ajan vakuutuksen voimassaolo Skipperissä edellyttää, että vakuutusyhtiötiedot Skipperin veneprofiilissa ovat ajan tasalla. Kun olet ostanut Ifin täyskaskovakuutuksen, käy samantien päivittämässä omaan veneprofiiliisi vakuutusyhtiötiedot. Näin varmistat, että Skipperi-Turva on voimassa.

Petosturva ja väärinkäytösturva sisältyvät Skipperi-Turvaan, kun vuokraus tapahtuu siten, että sekä veneen omistajalla että veneen vuokraajalla on Skipperissä vähintään yksi aiempi vuokraustapahtuma, joka on saanut myönteisen arvostelun.

Tämän lisäksi edellytyksenä on, että veneen omistaja on tarkistanut veneen luovutuksen yhteydessä paikan päällä veneen vuokraajan voimassa olevan henkilötodistuksen (ajokortti, passi tai kuvakortti) ja ilmoittanut asiasta Skipperiin.

Täyskaskovakuutuksen bonusturva

Ifissä vakuutetun veneen täyskaskovakuutuksen bonus ei alene, jos veneelle tapahtuu äkillinen ja ennalta-arvaamaton täyskaskovakuutuksesta korvattava vahinko Skipperin kautta sovitun vuokrauksen aikana.

Petosturva

Turvasta maksetaan korvausta, jos Ifissä täyskaskovakuutetun veneen vuokraaja ei palauta venettä sovitun vuokra-ajan päätyttyä, eikä sitä saada palautettua omistajalle 30 päivän kuluessa Skipperissä sovitun vuokrausajan päättymisestä. Petosturvasta maksettavan korvauksen enimmäismäärä on 50 000 euroa.

Väärinkäytösturva

Väärinkäytösturva turvaa veneen omistajan venettä vuokrauksen aikana. Veneellä Ifissä olevan täyskaskovakuutuksen perusteella maksettavia korvauksia veneen omistajalle ei alenneta sen perusteella, että vahinko on aiheutunut veneen kuljettajan alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisuudesta, veneen vuokraajan törkeästä huolimattomuudesta päällikön ja veneen kuljettajan ominaisuudessa tai veneen vuokraajan laiminlyötyä vakuutuksen suojeluohjeita päällikön ja kuljettajan ominaisuudessa.

Väärinkäytösturva ei koske venevastuuturvasta korvattavia vahinkoja, eli vahinkoja, jotka on vuokrakäytössä aiheutettu kolmansille osapuolille.

Jätä soittopyyntö tästä!